1st International WMAC Pandemie Games 2020

1.miesto - Dávid Moškovič - karate kata +35

2.miesto - Juraj Folkmann - karate kata +45