1st International WMAC Pandemie Games 2020

1.miesto - Dávid Moškovič - karate kata +35