1st round WMAC PANDEMIE GAMES 2021

3.place - Martin Malina - Karate Kata U13 male
1.place - Jakub Hitka - Karate Kata U13 male
2.place - Simona Šlosárová - Karate Kata U13 female
1.place - Anička Udičová - Karate Kata U15 female
1.place - Dávid Moškovič - Karate Kata 35+ male
2.place - Juraj Folkmann - Karate Kata 45+ male
2.place - Juraj Folkmann - Hard Style 45+ male