2.kolo Slovenského pohára v karate SFKaBU - 24.3.2018 Banská Bystrica

2.miesto - JAKUB HITKA - kata chlapci 9-10 rokov do 6.kyu
3.miesto - JAKUB HITKA, ANIČKA UDIČOVÁ, SOFIA HUJBERTOVÁ - kata team 10-12 rokov

Fotka SNAKE DOJO - Sport Karate & Kickboxing Team.Fotka SNAKE DOJO - Sport Karate & Kickboxing Team.