2nd International WMAC Pandemie Games 2020

1.miesto - ANIČKA UDIČOVÁ - kata U13 Green Belt

1.miesto - DÁVID MOŠKOVIČ - kata 35+

2.miesto - DÁVID MOŠKOVIČ - kata 18+

2.miesto - Juraj Folkmann - kata 45+

3.miesto - Juraj Folkmann - kata 18+