2nd round Pandemie Games WMAC 2021


1.place Jakub Hitka - Karate Kata U13 male

3.place Martin Malina - Karate Kata U13 male

1.place Anička Udičová - Karate Kata U15 female

3.place Simona Šlosárová - Karate Kata U13 female

1.place David Moškovič - Karate Kata 35+ male

1.place David Moškovič - Hard Style 35+ male

2.place Juraj Folkmann - Hard Style 45+ male