4. Československé sústredenie karate a kobudo SFKaBU/CAOKK 12.-17.7.2020 Radava

Anička Udičová, 4.kyu, 12 rokov

Šimon Majerčík, 4.kyu, 12 rokov

Maťko Malina, 7.kyu, 7 rokov

Dávid Moškovič, 3.dan