BILANCOVANIE SÚŤAŽNEJ SEZÓNY 2022

WORLD KARATE & MARTIAL ARTS CHAMPIONSHIP 2022 - ONLINE INDIA
1.miesto - Maxi Blesin - kata chlapci r.2013
1.miesto - Martin Malina - kata chlapci r.2012
1.miesto - Jakub Hitka - kata chlapci r.2008
1.miesto - Dávid Moškovič - kata veteráni
2.miesto - Matteo Scibetta - kata chlapci r.2014
2.miesto - Jasmínka Chanawani - kata dievčatá r.2010
2.miesto - Anička Udičová - kata dievčatá r.2007
3.miesto - Simona Šlosárová - kata dievčatá r.2008
MALTA OPEN 2022 - ONLINE 
2.miesto - Martin Malina - kata chlapci 9 rokov 

3.miesto - Simona Šlosárová - kata dievčatá 14 rokov 

3.miesto - Matteo Scibetta - kata chlapci 8 rokov
REGIONÁLNA SÚŤAŽ SFKABU - KRÁĽOVÁ PRI SENCI
1.miesto - Tomáš Porubec - kata 9-10 rokov do 6.kyu
1.miesto - Martin Malina - kata 9-10 rokov od 5.kyu
1.miesto - Simona Šlosárová - kata 13-14 rokov do 5.kyu
1.miesto - Anička Udičová - kumite 13-14 rokov nad 155cm
2.miesto - Jakub Letovanec - kata do 7 rokov do 7.kyu
2.miesto - Matteo Scibetta - kata 8 rokov do 7.kyu
2.miesto - Jasmínka Chanawani - kata 11-12 rokov do 5.kyu
2.miesto - Samer Chanawani - kumite 9-10 rokov nad 145cm
3.miesto - Martin Striha - kata do 7 rokov do 7.kyu
3.miesto - Teo Mikoczy - kumite do 7 rokov
3.miesto - Maxi Blesin - kata 8 rokov do 7.kyu
INTERNATIONAL AUSTRIAN CHAMPIONSHIP WMAC 2022 Wels
1.miesto - Simona Šlosárová - karate kata U13
1.miesto - Jakub Hitka - hard style U13
1.miesto - Team Forms U13 (Jakub-Simi-Maťko)
2.miesto - Martin Malina - karate kata U13
2.miesto - Simona Šlosárová - hard style U13
2.miesto - Jakub Hitka - karate kata U13
3.miesto - Martin Malina - hard style U13
2.miesto - Anička Udičová - kumite U15
1.miesto - Dávid Moškovič - karate kata 18+
1.miesto - Dávid Moškovič - karate kata 35+
1.miesto - Dávid Moškovič - hard style 18+
2.miesto - Dávid Moškovič - hard style 35+
1.miesto - Dávid Moškovič - Grand Champion
1.kolo SLOVENSKÝ POHÁR SFKaBU - Pezinok
1.miesto - Martin Malina - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Jasmínka Chanawani - kata 11 rokov do 7.kyu
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo-Kubko-Maxi)
2.miesto - Maxi Blesin - kata 8 rokov
2.miesto - Adam Kuchta - kata 11 rokov do 7.kyu
2.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Jakub-Simi-Maťko)
3.miesto - Matteo Scibetta - kata 8 rokov
3.miesto - Tomáš Porubec - kata 9 rokov do 7.kyu
3.miesto - Jakub Hitka - kata 13 rokov od 6.kyu
INTERNATIONAL PRO AM FIGHT NIGHT "ITALIA VS. RESTO DEL MONDO - Bologna
International WMAC Champion - David Moškovič (vs. Sergio de Marchi)
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SFKaBU - Levice
1.miesto - Martin Malina - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Jasmínka Chanawani - kata 11 rokov do 7.kyu
1.miesto - Adam Kuchta - kata 12 rokov do 7.kyu
1.miesto - Simi Šlosárová - kata 14-15 rokov do 5.kyu
1.miesto - Dávid Moškovič - kata 41+
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo-Kubko-Maxi)
2.miesto - Kubko Letovanec - kata 7 rokov
2.miesto - Tomáš Porubec - kata 9 rokov do 7.kyu
2.miesto - Matej Mezera - kata 10 rokov do 7.kyu
2.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Tomáš-Samer-Danielko)
3.miesto - Danielko Maász - kata 6 rokov
3.miesto - Danielko Maász - kumite 6 rokov
3.miesto - Teo Mikóczy - kata 7 rokov
3.miesto - Teo Mikóczy - kumite 7 rokov
3.miesto - Matteo Scibetta - kata 8 rokov
3.miesto - Samer Chanawani - kata 9 rokov do 7.kyu
3.miesto - Jakub Hitka - kata 13 rokov od 6.kyu
2.kolo SLOVENSKÝ POHÁR SFKaBU - Prievidza
1.miesto - Jasmínka Chanawani - kata 12 rokov do 7.kyu
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo-Kubko-Samko)
2.miesto - Matteo Scibetta - kata 8 rokov
2.miesto - Samer Chanawani - kumite 9 rokov
2.miesto - Matej Mezera - kata 10 rokov do 7.kyu
2.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov od 6.kyu
2.miesto - Adam Kuchta - kata 12 rokov do 7.kyu
2.miesto - Simi Šlosárová - kata 14-15 rokov do 5.kyu
2.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Maťko-Jasmínka-Adam)
3.miesto - Kubko Letovanec - kata 8 rokov
3.miesto - Jakub Hitka - kata 14-15 rokov od 4.kyu
3.miesto - Anička Udičová - kumite 14-15 rokov do 60kg
WMAC WORLD MARTIAL ARTS GAMES - Podčetrtek, Slovenia 2022
1.miesto - David Moškovič - karate kata 18+
1.miesto - David Moškovič - karate kata 35+
2.miesto - David Moškovič - hard style 18+
3.miesto - David Moškovič - hard style 35+
3.miesto - Juraj Folkmann - karate kata 45+
3.miesto - Juraj Folkmann - hard style 45+
SLOVAKIA OPEN - WUKF EUROPEAN CUP 2022 - Bratislava
1.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov open
1.miesto - Jasmínka Chanawani - kata Goju Ryu 12 rokov do 7.kyu
1.miesto - Kata Team 6-10 rokov (Tomáš-Samer-Danielko)
2.miesto - Danielko Maász - kata 6 rokov open
2.miesto - Tomáško Miťko - kata Goju Ryu 7 rokov
2.miesto - Matteo Scibetta - kata Goju Ryu 8 rokov
2.miesto - Matteo Scibetta - kata 8 rokov open
2.miesto - Martin Malina - kata Goju Ryu 10 rokov od 6.kyu 
2.miesto - Adam Kuchta - kata Goju Ryu 12 rokov do 7.kyu
2.miesto - Kata Team 6-10 rokov (Matteo-Kubko-Samko)
2.miesto - Kata Team 11-12 rokov (Maťko-Jasmínka-Adam)
2.miesto - Kata Team 14-15 rokov (Anička-Jakub-Simi)
3.miesto - Danielko Maász - kumite 6 rokov
3.miesto - Tomáško Miťko - kumite 7 rokov
3.miesto - Kubko Letovanec - kata 8 rokov open
3.miesto - Tomáš Porubec - kata Goju Ryu 10 rokov do 7.kyu
3.miesto - Jakub Hitka - kata Goju Ryu 14-15 rokov od 4.kyu
2022 WUKF EUROPEAN KARATE CHAMPIONSHIPS - Florencia, Italy
2.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov open Green/Blue Belts
 

32x ZLATO, 38x STRIEBRO, 28x BRONZ = 98 MEDAILÍ