BILANCOVANIE SÚŤAŽNEJ SEZÓNY 2023

HAUSNERUV POHÁR 2023 - BRNO-MODŘICE
1.miesto - Martin Malina - kata 8-10 rokov
1.miesto - Kata Team 8-10 rokov (Matteo, Kubko, Samko)
2.miesto - Tomáš Miťko - kata 6-7 rokov
3.miesto - Dávid Moškovič - kata veteráni
1.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA - PEZINOK
1.miesto - Maxi Blesin - kata 9 rokov do 7.kyu
1.miesto - Matteo Scibetta - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Tomáš Porubec - kata 10 rokov do 7.kyu
1.miesto - Adam Kuchta - kata 12 rokov do 7.kyu
1.miesto - Jasmínka Chanawani - kata 12 rokov do 7.kyu
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo, Kubko, Samko)
2.miesto - Teo Mikóczy - kumite 7 rokov
2.miesto - Kubko Letovanec - kata 8 rokov
2.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Adam, Jasmínka, Maxi)
3.miesto - Daniel Maász - kumite 7 rokov
3.miesto - Teo Mikoczy - kata 7 rokov
3.miesto - Samko Šimkovič - kata 8 rokov
3.miesto - Vilko Tomaško - kata 9 rokov do 7.kyu
3.miesto - Samer Chanawani - kumite 10 rokov nad 145cm
3.miesto - Samuel Melicherčík - kata 11 rokov do 7.kyu
3.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Vilko, Teo, Danielko)
3.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Tomáš, Samer, Samuel)

2.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA - PÚCHOV
1.miesto - Maxi Blesin - kata 9 rokov do 7.kyu
1.miesto - Matteo Scibetta - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov od 6.kyu
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo, Samko, Maxi)
2.miesto - Daniel Maász - kata 6 rokov
2.miesto - Daniel Maász - kumite 6 rokov
2.miesto - Samko Šimkovič - kata 8 rokov
3.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Danielko, Vilko, Hanka)
3.miesto - Kumite Team 8-9 rokov (Teo, Tomi, Vilko)
3.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA - VEĽKÝ KRTÍŠ
1.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov od 6.kyu
1.miesto - Matteo Scibetta - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Kubko Letovanec - kata 8 rokov
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo, Kubko, Samko)
2.miesto - Samko Šimkovič - kata 8 rokov
3.miesto - Tomáš Miťko - kumite 7 rokov
SLOVAKIA OPEN 2023 - WUKF EUROPEAN CUP
1.miesto - Kubko Letovanec - kata 8 rokov
1.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov od 6.kyu
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo-Kubko-Samko)
2.miesto - Tomáš Porubec - kata 10 rokov do 7.kyu
2.miesto - Jasmínka Chanawani - kata 12 rokov do 7.kyu
2.miesto - Adam Kuchta - kata 12 rokov do 7.kyu
2.miesto - Kata Team 10-12 rokov (Martin, Adam, Tomáš)
3.miesto - Matteo Scibetta - kata 9 rokov od 6.kyu
3.miesto - Daniel Maász - kumite 7 rokov
3.miesto - Samer Chanawani - kumite 10 rokov nad 145cm
MAJSTROVSTVÁ BSK - BRATISLAVA-LAMAČ
1.miesto - Kubko Letovanec - kata 8 rokov 7-6.kyu
1.miesto - Adam Kuchta - kata 13 rokov do 6.kyu
2.miesto - Lili Krbaťová - kata 5-6 rokov
2.miesto - Matej Ďurica - kata 5-6 rokov
2.miesto - Matteo Scibetta - kata 9-10 rokov 7-6.kyu
3.miesto - Matej Polák - kata 7 rokov
3.miesto - Oliver Pobiecky - kata 8 rokov 9-8.kyu
3.miesto - Samko Šimkovič - kata 9-10 rokov 7-6.kyu
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SFKaBU 2023 - LEVICE
1.miesto - Daniel Maász - kumite 7 rokov
1.miesto - Kubko Letovanec - kata 8 rokov
1.miesto - Matteo Scibetta - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov od 6.kyu
1.miesto - Jasminka Chanawani - kata 12 rokov do 7.kyu
1.miesto - Adam Kuchta - kata 13 rokov do 7.kyu
1.miesto - Dávid Moškovič - kata veteráni 41+
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo, Kubko, Samko)
2.miesto - Lili Krbaťová - kata 6 rokov
2.miesto - Samko Šimkovič - kata 9 rokov do 7.kyu
2.miesto - Samer Chanawani - kata 10 rokov do 7.kyu
2.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Martin, Adam, Jasmínka)
3.miesto - Matej Ďurica - kata 6 rokov
3.miesto - Matej Polák - kata 7 rokov
3.miesto - Maxi Blesin - kata 9 rokov do 7.kyu
3.miesto - Samer Chanawani - kumite 10 rokov nad 145cm
3.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Maxi, Daniel, Hanka)
2023 WUKF WORLD CHAMPIONSHIPS - DUNDEE, SCOTLAND
1.miesto - Martin Malina - kata 10 rokov Green/Blue
4.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA - PRIEVIDZA
1.miesto - Lili Krbaťová - kata 7 rokov
1.miesto - Hanka Poláková - kata 9 rokov do 7.kyu
1.miesto - Matteo Scibetta - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Tomáš Porubec - kata 11 rokov do 7.kyu
1.miesto - Martin Malina - kata 11 rokov od 6.kyu
1.miesto - Adam Kuchta - kata 12-13 rokov do 7.kyu
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Matteo, Kubko, Matej)
2.miesto - Kubko Letovanec - kata 9 rokov do 7.kyu
2.miesto - Jasmínka Chanawani - kata 13 rokov do 7.kyu
2.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Martin, Adam, Jasmínka)
3.miesto - Daniel Maász - kata 7 rokov
3.miesto - Daniel Maász - kumite 7 rokov
3.miesto - Samuel Melicherčík - kata 12-13 rokov do 7.kyu
3.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Tomáš, Samuel, Hanka)
5.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA - MALACKY
1.miesto - Lili Krbaťová - kata 7 rokov
1.miesto - Daniel Maász - kata 7 rokov
1.miesto - Daniel Maász - kumite 7 rokov
1.miesto - Matteo Scibetta - kata 9 rokov od 6.kyu
1.miesto - Hanka Poláková - kata 10 rokov do 7.kyu
1.miesto - Tomáš Porubec - kata 11 rokov do 7.kyu
1.miesto - Martin Malina - kata 11 rokov od 6.kyu
1.miesto - Samuel Melicherčík - kata 12 rokov do 7.kyu
1.miesto - Adam Kuchta - kata 13 rokov do 7.kyu
1.miesto - Kata Team 6-9 rokov (Kubko, Samko, Matej P.)
1.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Martin, Adam, Tomáš)
2.miesto - Tobias Zeman - kata 6 rokov
2.miesto - Matej Ďurica - kata 7 rokov
2.miesto - Kubko Letovanec - kata 9 rokov do 7.kyu
2.miesto - Kata Team 10-13 rokov (Matteo, Samuel, Hanka)
3.miesto - Matej Polák - kata 7 rokov
3.miesto - Tomáš Miťko - kumite 8 rokov
3.miesto - Samko Šimkovič - kata 9 rokov do 7.kyu
2023 WUKF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - ANTIBES, FRANCE
2.miesto - Martin Malina - kata 11 rokov Green/Blue
2.miesto - Tomáš Porubec - kata 11 rokov White/Orange
3.miesto - Martin Malina - Kata Team (Malina, Jancík, Schmidt)
 

48x ZLATO, 28x STRIEBRO, 33x BRONZ = 109 MEDAILÍ