Páskovanie - skúšky na stupne technickej vyspelosti, Pezinok 17.12.2014