Pohár Brněnského draka - 24.11.2019 Brno, ČR

1.miesto - JAKUB HITKA - kata starší žiaci
(26 pretekárov v kategórii, úspešne zvládnutých 5 kôl - premiéra kata SEIPAI)
1.miesto - DÁVID MOŠKOVIČ - kata Masters 36-49 rokov
(3 kolá)
SIMONKA ŠLOSÁROVÁ - prehra v 1.kole s neskoršiou víťazkou kategórie staršie žiačky

Fotka SNAKE DOJO/Habu Dojo - Goju Ryu Karate 蛇道場剛柔流空手.