Seminár skúšobných komisárov a trénerov karate - Radava - 09.-10.01.2015

10.01.2015 17:21