Seminár skúšobných komisárov a trénerov karate SFKaBU - 06.-07.02.2016