Seminár skúšobných komisárov a trénerov SFKaBU 24.-26.1.2020 Radava

Fotka SNAKE DOJO/Habu Dojo - Goju Ryu Karate 蛇道場剛柔流空手.