Seminár trénerov a skúšobných komisárov SFKaBU 25.-27.1.2019

Skúšky na STV dan pod vedením kolégia danov:

Divinec 8.dan, Dado 8.dan, Kreuzer 7.dan, Klementisová 7.dan, Kayser 6.dan

Fotka Daniely Šiandorovej.Fotka Davida Moškoviča.Fotka Slovenská Federáciu Karateho.