Sústredenie talentovanej mládeže SFKaBU - Lednické Rovne

Jakub Hitka, 5.kyu, 11 rokov

Maťko Malina, 7.kyu, 7 rokov

Dávid Moškovič, 3.dan - asistent trénera TM